Bookmarks tagged llengua

29 Sep 2023 www.vilaweb.cat
En català la ce trencada va ser emprada normalment durant l'Edat Mitjana i posteriorment, si bé amb multitud de vacil·lacions ja a partir del segle XIII
#Catalunya + #llengua